Udruženje je osnovano 13.05.2019. godine sa željom da svet učinimo lepšim. Cilj nam je da pružimo pomoć deci oboleloj od raka i drugih malignih bolesti. da pružimo pordršku njihovim roditeljima i zajedno sa njima koračamo na putu ka izlečenju njihove dece.

Da roditeji znaju da nisu sami i da je put lakši ka da se korača zajedno.

Postojimo da bi ispunili Nikolin san da širimo ljubav i stavljamo osmeh na lice svima i da na najlepši način sačuvamo uspmenu na Nikolu i sve drugare koji su nas prerano napustili.